O nas
Rok powstania: 1966
Liczba członków: 38
Grajów,

Prezes: Jacek Gołda
Zastępca prezesa: Andrzej Wrona
Naczelnik: Jerzy Hartabus
Zastępca naczelnika: Norbert Wrona
Skarbnik: Bogumiła Bugaj
Sekretarz: Tomasz Leśniak II
Kronikarz: Tomasz Leśniak
Gospodarz: Robert Hartabus
Członkowie zarządu: Andrzej Nosal Na pomysł utworzenia w Grajowie jednostki straży pożarnej wpadło kilku mieszkańców: Jan Windak, Józef Dębowski, Tadeusz Dębowski, Józef Gołda, Józef Miękina, Henryk Wandas, Franciszek Hartabus oraz jego syn, również Franciszek Hartabus. Na czele grupy inicjatywnej stanął sołtys Józef Kmiecik.
 Początkowo działalność strażaków ograniczała się do gaszenia pożaru przy pomocy prostych narzędzi, ale pod koniec 1966 roku jednostka otrzymała motopompę, a dwóch druhów: Józef Miękina i Franciszek Hartabus (junior) przeszło nawet specjalne przeszkolenie do jej obsługi. Uroczyste poświęcenie motopompy miało miejsce w maju 1967 roku, a datki mieszkańców składane przy tej okazji, zasiliły kasę OSP.
 W 1972 roku na zebraniu wiejskim podjęto uchwałę o budowie zbiornika przeciwpożarowego. Inwestycja trwała kilka lat, a przekazanie obiektu do użytku odbyło się w 1975 roku. W tym samym czasie druhowie otrzymali pierwszy samochód marki Lublin.[zdjęcie] Kolejnym nabytkiem jednostki była druga motopompa otrzymana w 1987 roku z okazji 20-lecia OSP.
 Ochotnicy z Grajowa nie posiadali swojej siedziby. Sprzęt strażacki był przechowywany u różnych gospodarzy. Dopiero w 1984 roku aktem notarialnym zakupili stosowną parcelę i uzyskali pozwolenie na budowę. Pracę rozpoczęto jednak dopiero w 1996 roku, w obiekt wkomponowano istniejący już garaż, który powstał na początku lat 90. Większość robót wykonywali społecznie sami strażacy oraz mieszkańcy wsi. Dużą pomocą wykazali się także szefowie okolicznych firm oraz samorząd miasta i gminy Wieliczka. Nieocenione były przedsięwzięcia organizacyjne zarządu, sołtysa wsi Jacka Gołdy oraz radnego Jana Kubasa. W 1998 roku odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego. W tym samym roku jednostka otrzymała strażackiego Żuka.
 W 2001 roku w częściowo wykończonym budynku remizy obchodzono uroczyście 35-lecie istnienia jednostki; z tej okazji mieszkańcy Grajowa ufundowali swoim strażakom sztandar.
 Dzięki finansowej pomocy oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie, od 2006 roku strażacy mogą jeździć do akcji nowym Fordem Transitem. Zdarzeń jest sporo, szczególnie pożarów budynków mieszkalnych i gospodarczych (w 1999 roku doszczętnie spłonęły zabudowania należące do Mieczysław a Dębowskiego, w 2001 roku druhowie gasili hurtownię spożywczą w Grajowie); często płoną trawy, we znaki dają się także powodzie i podtopienia (strażacy m.in. zabezpieczali wały na Wiśle w Grabiu).
 Jednostka bierze też udział w corocznych zawodach sportowo-pożarniczych zajmując na nich czołowe miejsca (w 2005 roku w Kokotowie znaleźli się na II lokacie w zawodach gminnych; sukces ten powtórzyli rok później na zawodach w Chorągwicy). Druchowie uczestniczą także w uroczystościach kościelnych i gminnych, a kilku strażaków jest honorowymi dawcami krwi.
 Nad bezpieczeństwem mieszkańców Grajowa czuwają: Jerzy Hartabus, Józef Cygan, Jacek Gołda, Kazimierz Hartabus, Andrzej Wrona, Marek Kurek, Janusz Załubski, Marian Kupiec, Bogdan Godzik, Marian Michalik, Stanisław Leśniak syn Władysława, Sławomir Hankus, Mirosław Murzyn, Józef Leśniak, Sławomir Gumulski, Janusz Dębowski, Stanisław Bugaj, Stanisław Leśniak syn Jana, Władysław Wrona, Robert Hartabus, Kamil Kurek, Dariusz Śpicha, Maciej Cygan, Łukasz Hankus, Marcin Cygan, Mariusz Leśniak, Jacek Dębowski, Artur Kmiecik, Tomasz Leśniak, Rafał Janiszewski, Jarosław Jania, Andrzej Nosal, Dorota Hartabus, Beata Dębowska, Bogumiła Bugaj, Piotr Czepiec, Anna Bugaj oraz Franciszek Murzyn.
 Młodsi druhowie mogą liczyć na wsparcie zasłużonych strażaków: Jerzego Hartabusa, Józefa Cygana, Mariana Michalika, Jacka Gołdy, Piotra Czepca i Anny Bugaj.
 Do wieczności odeszli już: Franciszek Hartabus, oraz jego syn również Franciszek Hartabus, Jan Leśniak, Władysław Leśniak, Józef Gołda, Stanisław Turchan, Józef Dębowski, Stanisław Michalik, Józef Kmiecik i Jan Windak.
Źródło: "Ochotnicy Ziemi Wielickiej"